Hoe werkt Genemuiden Zorgt?

  1. U heeft zelf een hulpvraag, of kent iemand die hulp kan gebruiken.
  2. Onze coördinator luistert naar uw verhaal en zoekt samen met u naar een passende oplossing binnen het netwerk van Genemuiden Zorgt.
  3. Daarna zoekt hij contact met een ‘vrijwillige thuiszorger’. Deze Genemuidenaar helpt u tijdelijk uit de brand en zoekt samen met u, waar nodig, een structurele oplossing.
Hulp vragen

Voorbeelden uit de praktijk:

Bij Marie voor de deur lag een stoeptegel los. Dankzij de handige vrijwilliger van Genemuiden Zorgt kan ze weer veilig met de rollator in huis komen.
Na een valpartij kan Dineke even niet de ramen lappen. Dankzij Genemuiden Zorgt kijkt ze toch ‘helder’ naar buiten.
Harm wil op vakantie, maar mag vanwege zijn epilepsie niet alleen reizen. Een vrijwilliger van Genemuiden Zorgt brengt hem naar het vakantiepark op de Veluwe!
Piet is aan zijn hand geopereerd en kan zijn GFT-container niet aan de weg zetten. Een vrijwilliger doet dit nu tijdelijk voor hem.
Berend genoot van een orgelconcert in Hasselt. Een vrijwilliger van Genemuiden Zorgt hield die avond zijn zieke echtgenote gezelschap.

Samen helpen

Ons lokale project past bij de veranderende samenleving. Mensen wonen langer zelfstandig en problemen lossen ze vaak zelf op. Dat maakt de samenleving leuker en houdt de zorg betaalbaar.

Voor Genemuidenaren is deze ontwikkeling vanzelfsprekend. Ze staan altijd al klaar voor zieke of eenzame plaatsgenoten. Dat is precies de gedachte achter Genemuiden Zorgt!

Alle Genemuider kerken, Stichting Welzijn De Meente, de Nederlandse Patiëntenvereniging en de gemeente Zwartewaterland werken samen binnen Genemuiden Zorgt. Onze vrijwilligers helpen Genemuidenaren die tijdelijk hulp zoeken, maar niet weten bij wie ze kunnen aankloppen.

Ik wil vrijwilliger worden

Wat doet GenemuidenZorgt niet?

Genemuiden Zorgt richt zich op ‘informele zorg’. Medische zorg, verzorgende taken en psychische hulp laten we over aan professionals. Ook voor langdurige huishoudelijke zorg is Genemuiden Zorgt niet bedoeld.

Onze vrijwilligers springen bovendien tijdelijk in. Wel zoeken ze samen met u, waar nodig, naar een structurele oplossing.

Contact opnemen